Hierbij hebben wij het genoegen een aanbeveling te sturen voor France Pro Consult: Thierry Biguet is ons door twee personen (onafhankelijk van elkaar) van harte aanbevolen. We zijn heel blij geweest met deze aanbeveling die meer dan terecht is gebleken. Thierry Biguet is een professional die met zijn grote vakkennis, zijn inzet, tact en humor het mogelijk heeft gemaakt ons huis in Frankrijk tot onze volle tevredenheid te verkopen.

Het was een lastig en langdurig proces waarin hij er telkens in slaagde ons optimistisch te houden. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor.

Ben en Trix Nijsen