“Jaren geleden hebben we de wens geuit, dat we na onze pensionering naar Frankrijk wilden emigreren. Ruim voor die tijd is het zoeken naar een geschikte locatie en een huis naar onze wens begonnen. Tot we in oktober 2017 het huis vonden dat we wilden bekijken.
Reeds eerder hadden we geabonneerd op de nieuwbrief van France Proconsult van Thierry Biguet. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben contact met hem gezocht. We waren begin december te gast in zijn kantoor in Loenen. Thierry bleek een uitermate goede keuze. Een vriendelijke man met kennis van zaken en in staat het zakelijke met het menselijke te verbinden. Een man met ervaring en kennis van zaken. Mocht je in de veronderstelling leven, dat je je boodschap bij hem achterlaat en af kan wachten tot hij jouw zaken geregeld heeft dan vergis je je. Het is en blijft jouw wens, jouw actie en dus ook jouw uitdaging. Maar hij begeleidt je er bij met zijn vakkennis, zijn ervaring en zijn adviezen. Dat maakt hem tot een uitstekende begeleider. Het neemt het niet over, stuurt je en laat je de goede dingen doen. Het is immers jouw project.
We hebben contact gezocht met de eigenaar van het huis waar wij meer dan belangstelling voor hadden. En 28 december 2017 konden we terecht bij het Engelse echtpaar, dat ons uiterst vriendelijk ontving en ons een inkijk gaf in het huis en haar geschiedenis. Het moment waarop zij het dertien jaar kochten en wat zij er van gemaakt hebben. Natuurlijk een oude boerderij uit 1896 met ruim 5.000 m2 tuin vraagt aanpassing en onderhoud.
Na ons bezoek in Frankrijk hebben we onze bevindingen aan Thierry voorgelegd en besloten in gezamenlijkheid te bezien wat de staat van het huis was, welke prijs acceptabel kon zijn voor beide partijen en hoe een en ander te realiseren.
Op verzoek van Thierry hebben we ons op een bod voorbereid en het via Thierry aan de eigenaren laten weten. Met een kleine aanpassing en een dringend advies van Thierry niet te ingewikkeld te doen over een relatief klein verschil tussen aanbod en uiteindelijke koopsom. Met een ruime week waren we het eens.
Maar dan is daar de ervaring en vakkennis van Thierry, die er voor zorgt dat je de noodzakelijke rapporten en papieren tot je beschikking krijgt. Advies hoe er mee om te gaan volgt en met de vertaling van de Franse bureaucratische woordkeuze en terminologie is hij op ieder moment bereid geweest. Er waren nog al wat rapporten. Elektriciteit, lood, termieten en nog een paar meer.
Maar goed. Tot zover geregeld. Maar dan volgt het meest ingewikkelde document. De koopakte. Thierry is op de hoogte van alle taalgebruik, alle gebruiken in een dergelijk proces en is vasthoudend in de richting van de door verkoper gekozen notaris. Voor ons was vertaling van een (flink) aantal passages noodzakelijk, hetzelfde gold voor het gebruik van wetsteksten. Vertaling was geen enkel item en ons inzicht te geven in de Franse gebruiken op dit punt evenmin en ons daar inhoudelijk mee kennis te laten maken was voor hem ook geen enkel probleem. Betalingen werden door hem gecontroleerd op ontvangst door de notaris en door hem schriftelijk bevestigd. Op zijn advies een verzekeraar gevonden, die de oude verbouwde boerderij uit 1896 verzekerde tegen een redelijke prijs. Ook daar weet Thierry de weg.
Op 23 april 2018 konden we afreizen om op 24 april in een zonnig en warm Cheronnac de akten te tekenen en de sleutels in ontvangst te nemen. We hebben een voor ons nieuw onderkomen in oude boerderij in een klein gehucht in de Haute-Vienne.
Onze dank geldt vanzelfsprekend Thierry Biguet en zijn medewerkers. Zonder zijn kennis, ervaring en hulp was het hele proces zeker anders gelopen en sluiten we niet uit, dat we brokken hadden gemaakt.
Thierry dank voor je begeleiding, hulp, de uiterst professionele manier waarop je ons hebt bijgestaan en daarnaast een band hebben opgebouwd. Mocht zich in de toekomst een moment aandienen waarop we hulp nodig hebben zullen we als eerste bij jou aankloppen. We kunnen je warm aanbevelen bij een ieder, die eenzelfde wens heeft als wij die hadden en gerealiseerd mede dank zij jouw hulp.”
Hans en Heleen van der Stel