“Na het overlijden van mijn man afgelopen jaar heb ik Thierry bezocht op zijn kantoor in Loenen en daar een oriënterend gesprek met hem gehad. Gerard en ik hadden een handgeschreven testament gedeponeerd bij onze notaris in Frankrijk waarin wij vastlegden dat wij opteerden voor de afwikkeling van de successie volgens Nederlands erfrecht. Wij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd en hadden in 2005 samen ons huis gekocht. Voor de Franse wet geldt er echter met betrekking tot onroerend goed toch weer een andere regel dan ik verwacht had en dat geeft best wel veel spanning om alles te regelen, iets waar ik niet blij mee was. Na het verlies van je dierbare wil je eigenlijk helemaal niet bezig zijn met allerlei officiële instanties en administratieve zaken.. Hoewel mijn kennis van de Franse taal goed is heb ik Thierry gevraagd namens mij alles te regelen met mijn Franse notaris en dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Ik kreeg steeds een verslag van alle correspondentie en het bespaarde mij veel zorg. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en ik ben blij dat alles nu afgerond is.
Ik kan Thierry van harte aanbevelen en heb het contact met hem en zijn team als zeer professioneel en betrokken ervaren.”
Mevrouw van Donselaar