Het woord is aan Thierry  –   Waarom is het tijdelijk koopcontract zo belangrijk?

 

Het tijdelijk koopcontract is een belangrijke stap tijdens de koop of verkoop van een onroerend goed. Op het moment van ondertekenen tonen beide partijen, die bij de koop betrokken zijn, hun wens om tot de transactie over te gaan en onder welke omstandigheden dit gaat gebeuren.

 

Het tijdelijk koopcontract is een volwaardige ‘precontractuele overeenkomst’, en is een voorbereiding op de ondertekening van de definitieve akte.

 

Is er eenmaal een overeenkomst bereikt over de prijs dan kan een voorlopig koopcontract worden opgesteld. In de meeste gevallen stelt de makelaar of de notaris dit contract op, altijd in het Frans – dit is op zich jammer, de Franse wetgeving laat namelijk toe dat overeenkomsten in twee talen worden opgesteld -. Wij raden u ten sterkste aan ontbindingsvoorwaarden in deze akte te laten opnemen uitsluitend ten bate van de koper. Daarmee kunt u onaangename problemen vóór zijn die veel geld kunnen kosten.

 

Ontbindende voorwaarden kunnen zijn: voorbehoud van financiering, geen enkele erfdienstbaarheid of recht van overpad, een uiterste datum voor de feitelijke overdracht, aanvraag van “Certificat d’urbanisme” etc……..

 

Hopelijk zal dit advies u helpen. 

De nieuwste onroerend goed artikelen gepubliceerd door France Pro Consult:

France.nl, Thierrybiguet.nl en Franceproconsult.com zijn handelsmerken van France Pro Consult, 7371 GK Loenen, Nederland.

Deze sites zijn opgericht door en onder beheer van France Pro Consult.